TRA CỨU KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ngành dự thi Số báo danh Mã hồ sơ Điểm Môn 1 Điểm Môn 2 Điểm Môn 3 Tổng điểm Phòng thi Trạng thái