STT Mã hồ sơ Số CMND Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điểm xét tuyển Mã ngành đào tạo Tên ngành đào tạo Nguyện vọng TT Điều kiện trúng tuyển In giấy mời nhập học