logo haui doc

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

(XÉT TUYỂN THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ)
Thí sinh nên sử dụng máy tính có cài đặt trình duyệt Chrome, Coc coc, FireFox để đăng ký xét tuyển

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ