logo haui doc

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021

Thí sinh nên sử dụng máy tính có cài đặt trình duyệt Chrome, Coc coc, FireFox để đăng ký xét tuyển

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ