PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Dùng cho các phương thức:
- Phương thức xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ);
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022

Hiện không có đợt tuyển sinh được mở

Bạn vui lòng liên hệ Điện thoại 0243.765.5121 máy lẻ 277 hoặc Hotline: 08.3456.0255. Trân trọng!