PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

(XÉT TUYỂN THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ)

Hiện không có đợt tuyển sinh được mở

Bạn vui lòng liên hệ Điện thoại 0243.765.5121 máy lẻ 277 hoặc Hotline: 08.3456.0255. Trân trọng!