PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2021

Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/09/2021 đến 30/09/2021
Thời gian công bố kết quả: 04/10/2021

Hiện không có đợt tuyển sinh được mở

Bạn vui lòng liên hệ Điện thoại 0243.765.5121 máy lẻ 277 hoặc Hotline: 08.3456.0255. Trân trọng!